KESA ALADIN

Što je Kesa-Aladin?

Kesa-Aladin je program za profesionalni proračun/izračun ispušnih sustava/dimnjaka prema europskoj normi EN 13384. Sa Kesa-Aladin programom jednako lako i sigurno izračunavate dimnjak koji se proteže kroz 3 etaže za ložište na loživo ulje u kući kao i za kompleksno postrojenje kotlovnice s 5 kotlova u kaskadi i dimnjaka koji se proteže kroz 20 etaža.

Proračun dimnjaka!
Kada je konstruirano novo ložište ili modificirano postojeće netko mora dati certifikat da će ispušni plinovi biti sigurno ispušteni/odvedeni van objekta. Podrazumijeva se da je za te potrebe potreban proračun dimnjaka. EN 13384 je europska norma za proračun dimnjaka koja opisuje metodu procjene dimnjaka za jedan ili više uređaja. Tijekom proračuna dimnjaka, najmanje 2 uvjeta se uvijek kontroliraju; pritisak i temperatura.

Sukladnost dimnjaka sa zahtjevima pritiska osigurava da je dimnjak dovoljno siguran da će uvijek dobro sprovoditi ispušne plinove van objekta.

Dodatno, sukladnost sa zahtjevom temperature osigurava da je dimnjak za vrijeme korištenja zaštićen od štete prouzročene kondenzacijom ili da se izlaz dimnjaka ne smrzne kad je vanjska temperatura vrlo niska.

Što sve može Kesa-Aladin. Još preciznije – proračun svih vrsta ispušnih sustava?

 • dimnjaka spojenih na jedan ili više ložišta
 • dimnjaka u kući ili industrijski. Unutar objekta, van objekta ili samostojeći
 • planiran sa negativnim pritiskom ili pozitivnim pritiskom
 • za aparate ovisne ili neovisne o zraku u prostoriji
 • za sve vrste aparata/ložišta; sa ili bez ventilatora-puhala, sabirnica za ložišta na plin ili ulje, uređaje/ložišta na kruta goriva
 • otvorena ložišta s jedne strane, dvije strane, tri strane ili sa svih strana – pravokutnog ili ovalnog oblik

Kesa-Aladin je ogromna baza podataka svih poznatih proizvođača ložišta s pripadajućim parametrima ložišta, izmjenjivača topline, konektora, regulacionih ventila, povratnih sigurnosnih ventila, dimnjaka, rezervnih zračnika, prigušnica itd.

Za detaljnije informacije možete pogledati i stranice proizvođača KESA aplikacije na www.kesa.de.

Program Kesa-Aladin, verzije programa (3 opcije) i cijene ovise o verziji licence te razlikujemo:

Sa održavanjem (LiveUpdate) omogućuje Vam ažuriranje postojeće baze podataka putem Interneta te uvijek ažurne podatke o novim ložištima i dimnjacima.

 • Light = 440,00 €
 • Standard = 538,00 €
 • Professional = 579,00 €

Trošak godišnjeg održavanja (LiveUpdate) kod kupovine nove licence Aladin naplaćuje se 191,00 € za cijelu kalendarsku godinu. Odnosno, ukoliko je program Aladin s opcijom održavanja (LiveUpdate) kupljen tokom godine trošak održavanja se izračunava prema formuli „191,00 € / 12 * Broj mjeseci“ do kraja kalendarske godine.

Aladin verzije licence omogućuju proračune dimnjaka ovisno o tipu licence:

 • Light: Proračun dimnjaka koji se proteže kroz maksimalno 5 katova i na kojeg je spojeno do maksimalno 5 ložišta u kaskadi po jednom katu
 • Standard: Proračun dimnjaka koji se proteže kroz 10 katova i spojeno je 10 ložišta, ili maksimalno do 9 ložišta u kaskadi po jednom katu
 • Professional: Proračun dimnjaka koji se proteže kroz maksimalno 20 katova i može biti spojeno maksimalno 20 ložišta, ili maksimalno do 9 ložišta u kaskadi po jednom katu

Od 11. mjeseca 2010 godine program Kesa-Aladin preveden je i na hrvatski jezik i slovenski jezik.